Kategoriarkiv: IKT

Stora barn är som små barn

Morgonens uppgift för Industritrean i naturkunskap var att ladda hem appen SocrativeStudent för jag ville pröva hur responssystemet fungerar som litet” förhör” på begrepp i ekologi. Efter att appen laddats ned så satte vi igång med de 10 frågor jag förberett i ett sk ”quiz”.

”Det här är ju görsköj!” ”En gång till” ”Kan vi inte börja med sånt här varje lektion?” var några av de kommentarer som hördes efter frågerundan, så vi körde ett s k ”Space race”, dvs en lagtävling där det gäller att svara rätt och fort på samma frågor. Efteråt fick eleverna se rapporten, som man kan ladda ned, och där man ser svarsfrekvens samt antal rätta/felaktiga svar. Utifrån rapportens resultat kunde eleverna se att de haft en högre svarsfrekvens andra gången och att de därmed tränat begreppen på ett lekfullt sätt.

På eftermiddagen använde jag samma koncept med Vårdtrean och med samma resultat – positiva, engagerade och glada elever. Samtidigt tänker jag i mitt sinne att egentligen skulle jag kunna ha gjort samma typ av ”förhör” på en stencil med flervalsalternativ  1, X, 2 på frågorna. Nu gör vi uppgiften med digitala verktyg samt att de använder sin egen mobiltelefon och då blir uppgiften mer engagerande. Varför kan man ju fundera över?

”Så här kommer undervisning vara i framtiden – med mobilerna”, hörde jag en elev kommentera aktiviteten. Kanske är det ett framtida scenario i lärandet – att de använder den digitala tekniken de är vana vid och förtrogna med – BYOD (Bring your own device).

Nåväl,  ytterligare ett resultat var en ganska nöjd lärare som tänker att det egentligen inte är så stor skillnad mellan stora och små barn!

DSC_0038

Informationsstress

Jag måste erkänna att jag blir aningen stressad över all information som sköljs över mig och som jag har svårt att värja mig mot. Jag vill läsa Origo, Datorn i Utbildningen, Pedagogiska magasinet i lugn och ro och reflektera över det jag läser. På Twitter får jag förslag på bra litteratur, hemsidor, länksamlingar o s v som jag vill upptäcka och undersöka. På ”att-göra-listan” finns att lära sig programmet GeoBra, Algodoo och SketchUp ordentligt för att kunna utnyttja dem i undervisningen – jag måste där hitta funktionerna som ger mig inspiration till lektioner!

DSC_0174

Samtidigt studerar jag på halvtid till speciallärare med allt vad det innebär i form av litteraturläsning, skrivande och fältuppgifter och jag har även en familj att ta hänsyn och umgås med och ett arbete som ska skötas. Ur detta kommer en stress över att tiden inte räcker för allt  jag vill lära mig och hela tiden kommer ny information som också lockar mig. När ska jag t ex sätta mig in i begreppet ”The Big 5” ordentligt? Eller finesserna i WordPress och Google Apps? Eller lyssna på poddar som Skolsnack och RAU?

Att kombinera olika aktiviteter kan vara ett sätt. Dagens stavgång med en pod i lurarna i stället för musik var ett bra alternativ. OK, jag missade naturens egna ljud med jag fick en stund IT-prat med #tänktanken som gav nya funderingar och fick mig att reflektera över mitt eget arbete.

Varje dag ska jag även kolla igenom några av alla de länkar jag samlat på mig och utvärdera dem. Platsen jag kommer att spara länkarna är Diigo efter ett tips på Twitter. Där kan man tagga länkar, gruppera och dela dem och läsa i nedkopplat läge på alla sina verktyg då tjänster sparas i ”molnet”. Det innebär att jag alltid bär med mig min länksamling oberoende om jag använder Ipaden, mobilen eller datorn. Det är bara de länkar jag anser användbara som kommer att hamna där, resten raderas. Dagens resultat är 2 st till Diigoo och 6 st i papperskorgen – ett resultat som känns bra! Nu börjar vägen mot målen i ”digiskol.

#Digiskol

Jag är deltagare i kursen #digiskol och just nu känner jag ett stort  behov av att få möjlighet att utveckla och fundera på vilka möjligheter de digitala verktygen kan tillföra skolan tillsammans med andra pedagoger .

Mina erfarenheter är rätt goda av arbete med digitala verktyg – jag har implenterat en-till-en i en klass på min gamla arbetsplats, deltagit i Webbstjärnan, geocachat med eleverna, Google Apps, filmat mm. dvs jag har prövat lite av varje. Men efter en flytt till annan kommun och därmed byte av arbetsplats(er) så finns inte samma möjligheter att arbeta med digitala verktyg. Dels beror det på brist på utrustning samt att mina arbetsuppgifter är annorlunda än vad jag helst vill arbeta med inom min behörighet. En viss frustation kan uppstå när man inte kan genomföra den undervisning man skulle vilja! Samtidigt känner jag att jag inte själv utvecklas som ”digital” pedagog så mycket som jag skulle önska. Jag har mycket tankar och idéer och fler samlar jag på mig genom mitt utvidgade kollegium på sociala medier.

Varje gång jag läser på Twitter, Facebook eller besöker andras bloggar, så hittar jag ofta tips på länkar, hemsidor, appar, program mm som jag vill spara. Det har nu blivit ganska många bokmärken i webbläsaren samt mail från mig själv på Twitter med länkhänvisningar. Mitt personliga kursmål för #digiskol är att skapa ordning och reda i alla dessa länkar så att jag snabbt kan finna det jag söker när jag behöver någon information. Det är dels rena ”pedagog”-länkar – alltså sådant som berör mig personligen, t ex tips på hur man redigerar filmer i IMovie. Dels är det ”skol-elev”-länkar, alltså sådant jag använder i undervisningen direkt med eleverna, t ex Matteva (matteträning på nätet)

Länkar

Skärmdump

SkärmdumpDå jag till sommaren är färdig speciallärare i matematik så finns det länkar till material och information som berör elever med särskilda behov. Det behöver också sorteras och ordnas.

Utifrån detta kaos av länkar jag samlat på mig idag, vill jag ordna en tydlig struktur och lättillgänglighet i materialet samt jag vill avsätta tid till att verkligen läsa innehållet och ta till mig den nya kunskap som jag en gång bokmärkt. Ska bokmärket vara kvar eller hamnar det i papperskorgen? Användbart eller inte?

Utbildning i takt med tiden?

För sjätte gången skriver jag en inlämningstenta för en delkurs i utbildnngen till speciallärare. För sjätte gången får jag direktiv som talar om vilket typsnitt jag ska använda, vilket radavstånd jag ska ha samt tydliga order att använda till APA-systemet när jag hänvisar till kurslitteratur eller annat. Det verkar som formalian är viktigare än innehållet!

Jag utbildar mig till speciallärare som ska arbeta i en digital skola där nya möjligheter till lärande öppnas och möjliggörs. Vore det inte klokt om min utbildning låg i ”fas med tiden” och att jag fick lära mig de senaste innovativa och kreativa möjligheterna då jag ska arbeta med de elever som hamnat i svårigheter av olika anledningar? Borde jag inte då praktiskt tvingas arbeta med den nya tekniken för att jag, som pedagog, ska lära mig att se möjligheterna i verktygen för att i ett senare skede kunna hjälpa och stötta eleverna?

Nej, istället lever Högskolan kvar i den akademiska, traditionella världen där man inte får redovisa sina kunskaper på något annat sätt än, som nu, skriva en 8-sidors inlämningstenta. Jag är inne i min egna lärandeprocess för att utveckla mitt kunnande och mina förmågor till att bli en god speciallärare. Då måste jag få tycka, reflektera, dra egna slutsatser utifrån min 30-åriga lärarerfarenhet i det jag skriver. Jag borde få redovisa delkurserna på olika sätt samtidigt som jag lär mig nya verktyg. Nej, då! Här får enbart redovisas det man läst i den förutbestämda kurslitteraturen och tycker jag något så måste jag kunna hänvisa ”tyckandet” till aktuell forskning. Jag måste skriva i Times New Roman, radavstånd 1,5.  I min inlämningstenta tenderar avsnittet ”diskussion” att blir alltför lång…Ska inte Högskolan egentligen ligga främst i utvecklingen? Inte sist?

IKT i Koppom

Jag har nu fått förmånen att hålla i två föreläsninger/workshops för mina kollegor om hur man kan använda IKT i undervisningen. Det som glädjer mig mest är att jag lyckas inspirera deltagarna att börja våga med att använda IKT i sin undervisning. Det behöver inte vara något stort, revolutionerande, utan bara att börja någonstans. Därefter föds nya tankar och idéer som leder utvecklingen vidare.

På Hierneskolan i Koppom har vi nu 3 klassbloggar som är igång. Flera lärare har börjat dokumentera elevarbeten genom att filma och ta upp ljudinspelningar via datorn för att sedan publicera dem på klassbloggen. Man börjar fundera över arbetsområden eleverna skulle kunna redovisa digitalt – Sveriges landskap? Europa? En lärare har tankar över att eleverna ska redigera artiklar i Wikipedia. Snart finns en geocache någonstans på skolgården och därifrån ska en ”Travelbug” skickas iväg. Det händer något hos oss – vi är på gång!

 

Oanade händelser

Jag skrev ett brev till mina chefer och kommunstyrelsen om frysningen av IT-satsningen i kommunen. Dagens Arvika Nyheter hade en stor artikel om detta och min skrivelse nämndes och citerades. Tänk vad ett brev, där man framför sina åsikter, kan ge för oväntat resultat!

Nu hoppas vi att beslutet blir det rätta – Eda kommun!

Avslutas resan?

I Eda kommuns budgetföreslag inför 2013 är en av åtgärderna för att minska kostnaderna att avbryta, frysa, den planerade IT-satsningen i skolan. Planen var att starta med Ipads i de lägre åldrarna våren 2013 och sedan successivt bygga ut med datorer till de äldre eleverna, en ”en-till-en” satsning. Nu verkar detta inte bli av….

Vad kan jag göra åt saken? Hur kan jag framföra mina synpunkter på det hela som verksam pedagog i kommunen? Vem för vår, pedagogernas, talan? Vem för elevernas? Vem har makten? För det handlar ju egentligen om vem som har makten över pengarna…eller?

Jag satte mig i morse och skrev ett brev med ett försök till en konsekvensbeskrivning av att avbryta den planerade IT-satsningen i skolan. Det brevet skickade jag till mina chefer – alltså rektorer – samt deras chef – verksamhetschefen för Bildning i kommunen. Hon är ju min högsta chef! Det är hon som ska föredra konsekvensbeskrivningarna av de föreslagna åtgärderna för politikerna, det är hon som ska se till att verkställa besluten som tas i kommunfullmäktige. Har hon makten?

Här finns mitt brev till mina chefer.

It-satsning i Eda

Resan har börjat…

Resan med att implentera IKT som ett arbetsredskap i skolan har påbörjats hos oss. Visst används datorer idag, men då bara på de två lägre nivåerna enligt Puentenduras SAMR-modell. Med det menar jag att datorn bara har ersatt pennan som skrivverktyg, man använder t ex stavningsprogram men ingen förändring har skett av själva undervisningen.

Bilden från https://omdefiniera.wikispaces.com/Omdefinering.

Gårdagens inspirationsföreläsning med Patrik Gladh ( @gladpatrik) samt efterföljande Ipad-workshop för pedagoger som arbetar i F – 6 öppnade säkert upp tankar och funderingar hos lärarkollektivet i Eda kommun. Själv fick jag idag hålla ett arbetspass om Datorn i utbildningen för våra högstadielärare i Koppom. Min utgångspunkt var att berätta min egen digitala resa, visa på elevarbeten där jag själv varit ansvarig pedagog samt försöka visa på möjligheterna med att fortsätta klättra i SAMR-modellen.

När man ser att en lärare anmäler ett lag, och sig själv, till Webbstjärnan och skapar en klassblogg för sin klass, en annan skapar ett konto på www.glosor.eu och skriver in veckan ord för årskurs 9, skapar olika grupper och botaniserar runt på sidan för att hitta alla möjligheter. En tredje börjar själv lära sig Storybird och vår idrottslärare funderar på hur hon ska kunna utnyttja en egen hemsida åt idrotten – då känner jag att något har hänt! Vi har startat en resa tillsammans och vi blir bara fler på tåget!

Hierneskolan, Koppom, Eda kommun