Rundtur och funderingar

Efter en rundtur på andra deltagares bloggar i det Digitala skollyftet så slås jag av den kreativitet och exempel på medveten användning av digitala verktyg i undervisningen som jag upptäcker. Tänk vilken kunskap och erfarenhet vi har tillsammans och hur vi delar den gladeligen mellan oss! Det här kan man kalla kollegial skolutveckling av stora mått!

Jag närmar mig min sista termin på speciallärarprogrammmet och förberedelserna inför uppsatsen har påbörjats i o m pågående kurs. Min stora önskan är att få möjlighet att skriva om hur digitala verktyg används i, framförallt, specialundervisningen och då med inriktning matematik.  Problemformuleringen skulle kunna bli något åt det här hållet:

  • Hur arbetar speciallärare med digitala verktyg i arbetet med elever som har behov av särskilt stöd?
  • Hur arbetar speciallärare med digitala verktyg på skolor där man t ex har en-till-en? Blir arbetet annorlunda gentemot skolor som inte har en-till-en? Påverkar arbetssättet med en-till-en andelen elever som har behov av särskilt stöd i matematik?

Ni förstår säkert andemeningen i problemformuleringarna  som inte är fastställda) och jag söker därför med ljus och lykta efter enskilda lärare och/eller skolor som kunde tänkas vara lämpliga att studera. Med dagens teknik är ju inte avstånd något större problem för t ex intervjuer. Tips mottages tacksamt!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *