Digitala verktyg i matematikundervisningen

Enligt Skolverkets rapport om IT-användningen i svensk skola så är matematik det ämne där digitala verktyg används minst. Det väckte många tankar hos mig och fick mig att fundera på varför matematikämnet skiljer ut sig? Är det för att läromedlet är så starkt styrande i matematikundervisningen? Eller är det svårt att integrera digitala verktyg i matematatik? Saknas det program, appar?

Jag tror att svaret ligger i läromedlens betydelse och styrning av matematikundervisningen. För att integrera och utveckla ämnet med digital teknik så behöver vi förändra hela undervisningen, våga oss bort från lärobokens upplägg och lita på vår kunskap som pedagoger. Att byta pappersboken mot en digital bok är inte att utnyttja de digitala verktygens alla möjligheter, det blir ”same, same but not different”. En del läromedel erbjuder en digital scen på nätet med instruktionsfilmer och ev träningsspel – det är inte heller att utnyttja de digitala möjligheterna. Man byter bara penna och papper mot motsvarande digitala, innehållet är likadant.

Nej, det behövs att man vågar släppa boken, utgå från kursmål och det centrala innehållet i  Lgr11 och lita på sig själv som pedagog när man planerar ett nytt arbetsområde. Då  kan man utnyttja hela potentialen av verktyg, appar och möjligheter som det digitala verktyget erbjuder. Det finns inget ”quick fix” utan beroende på hur din undervisningsgrupp ser ut, lokaler, digital utrustning mm så måste du själv, som pedagog, planera din undervisning där digitala verktyg och teknik ingår som en naturlig del i matematiken.

För mig låter det oerhört spännande och utvecklande! Ska jag våga? Hur förändrar jag, den redan inpräglade synen på vad matematik är, hos den åk 4 jag arbetar med nu? Där är det matematikboken som styr, man är bäst när man är först i boken, matematik är att jobba ensam med uppgifterna o s v. En utmaning som måste göras nu innan eleverna befäster synen på undervisning och vilka kunskaper som är viktiga! Jag har börjat – har du?

Mönster
Mönster

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *