Lärares återkoppling

Häromdagen hade vi sedvanlig skolavslutning med sång, tal och blommor, precis som en skolavslutning ska vara! När vi kramat om våra elever och önskat dem en glad sommar så kommer en mamma fram till mig, ger mig en kram och tackar för det arbete jag gjort under vårterminen med matematiklektionerna i klassen och framförallt för hennes dotter. Det visar sig att eleven varit osäker och inte trott sig kunna matematik och därigenom inte ansett ämnet speciellt roligt och intressant. Nu litar elever på sina egna kunskaper, förstår matematiken och har lyft ämnet till ett av de roligaste i skolan!

Jag spelar roll! Tänk vilka konsekvenser det kan få för en elev det jag planerar och gör under lektionerna . Jag tackar denna förälder som kom fram och gav mig återkoppling till mitt arbete och som får mig att inse att det jag gör kan spela stor roll i en annan människas liv! Tänk om fler föräldrar gav oss lärare positiv och utvecklande återkoppling, feedback, på vårt arbete så att vi därigenom kan fortsätta utveckla oss som pedagoger. Precis som våra elever behöver formativ bedömning och återkoppling på vad de presterar och arbetar i skolan så behöver vi lärare också få det. Av elever, föräldrar, kollegor eller skolledning som verkligen ser det vi arbetar med i skolan.

Jag spelar roll och jag vill spela roll!

Funkia i regn
Funkia i regn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *