Digital kompetens i en likvärdig skola?

Just nu läser jag olika texter om vad digital kompetens är för något. Jag ska skriva en egen reflektion över begreppet samt en egen tolkning. Så där är det väl med många begrepp man använder till vardags…man använder dem och menar någonting , men när man ska definiera det man menar så saknar man ord. Det finns mellanrum mellan orden och all betydelse man lägger in i ordet saknas. Vad menar vi egentligen med digital kompetens och hur skulle du förklara begreppet?

Digital kompetens ska våra elever lära sig i skolan. Styrdokumenten är tydliga på det sättet och i det centrala innehållet, samt betygskriterierna, finns den digitala förmåga beskriven. Ofta i ett produktivt syfte, t ex eleven ska kunna skriva en text på datorn, kunna söka information och vara källkritisk, producera musik digitalt o s v.

Att använda IT i skolarbetet är självklart för mig. Att eleverna ska få möjligheten att förvärva sig en digital kompetens för att kunna bli aktiva medborgare i ett demokratiskt land är väl självklart. Men hur ska man kunna ge alla elever den möjligheten när vi har 3 elevdatorer på hela skolan förutom de Ipads som är riktade till elever i behov av särskilt stöd. Hur ska vi kunna uppnå kraven som finns i Lgr11 när vi saknar de verktyg som krävs?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *