Bedömning av digitala berättelser

Äntligen börjar boken ge mig något! Plötsligt blir den intressant och Ohlers skrivande blir lättare att läsa. Kul!

Ohler ser flera orsaker till att inte ”ny media” inte blir naturligt integrerat i undervisningen, bl a nämner han tidsbrist (i förhållande till övriga kursplanemål) samt avsaknad av själva verktygen i form av datorer, Ipads m m. Det känner vi till! En ytterligare orsak Ohler tar upp är att traditionella pedagoger saknar digitalt kompetens och inte känner sig komfortabla med den tekniken och därmed undviker den. Han menar att de pedagogerna måste få hjälp och stimulans att höja kunskapsnivån. Så sant, så sant! Ett digitalt lyft kanske vore nästa stora kompetensutbildning från Skolverket efter man nu lagt ned PIM-utbildningen?

Ohler beskriver tre orsaker för att man måste ta till sig ny media, dvs digital teknik. Det är:

 • Ny media inkluderar ”gammal” media
 • Att förstå och producera ny media är en del av att vara litterat i framtiden – kanske redan nu?
 • Våra elever lever i den digitala världen oberoende vad vi gör i skolan och är den del av deras lärande redan idag

Kapitlet avslutas med en bra sammanställning av bedömningspunkter, kategorier, man som pedagog och elev kan ha med sig i arbetet med digitala berättelser. Jag lyfter några här:

 1. Sätt tydliga mål och se till att eleverna vet om dem när du påbörjar nya digitala projekt. Beskriv dem som när du skriver kriterier som för ”vanliga” arbeten.
 2. Bedöm själva berättelsen utifrån ett problem, en handling och en lösning.
 3. Följ elevens hela lärandeprocess och bedöm alla delar: planering, skrivandet, kreativitet, själva produktionen samt förståelsen.
 4. Bedöm hur eleven hanterar själva den digitala tekniken och  hur eleven använder den.
 5. Hur presenterar eleven sitt innehåll? Drog eleven slutsatser av materialet och visade prov på kreativt tänkande?
 6. Hur använde eleven de resurser som finns att tillgå?
 7. Viktigt att eleven får presentera sitt arbete inför en publik utanför klassrummet – gärna publicerat på Internet.
 8. Som pedagog blandar du bedöming med avseende på själva berättelsen men även på detaljer i den.
 9. Låt eleverna utvärdera sig själva och sitt projekt.

Ohler avslutar med en lista över bedömingskriterier vilken lätt kan översättas till svenska och som jag kan använda i min undervisning. Ta inte alla kriterier säger Ohler, utan plocka ut 4 -6 st för varje projekt som du lägger tonvikten på.

Då var första delen av Ohlers bok läst, den som redovisar teorier och kopplingarna till läroplaner och bedömning. Nu ser vi fram mot del 2 som behandlar själva berättandet. IMG_1884

Den digitala eleven?

 

 

 

3 reaktioner på ”Bedömning av digitala berättelser

 1. Hej! Vilka bedömningskriterier skulle du vilja välja ut? Jag tog ut ”Story”, ”Flow”, ”Media application” och ”Citations and Permission”.
  PS Kul att läsa dina tankar, och ditt urval från boken.
  Hälsningar Gunilla

 2. Tack!
  Jag har inte plockat ut några speciella kriterier just nu, utan jag kommer att koppla dem till det arbete mina elever ska göra – de, kriterierna, är beroende av kontexten. Ibland behöver eleverna ha undervisning av mer teknisk art, dvs lära sig hantera själva tekniken och/eller applikationen/programmet. I Lgr11 står det i flera ämnens kursplaner att eleverna ska utveckla sina digitala färdigheter – men vilken av lärarna tar ansvaret att lära dem själva tekniken?
  /Ann

Lämna ett svar till Gunilla Mattsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *