Tankar om berättelsen/Kap 5

Vilka är karaktärsdragen i en berättelse? Vad gör en berättelse till en bra sådan? Ohler börjar kapitlet med att påstå att det finns ingen bestämd formel, regel för en bra historia men det finns riktlinjer man bör följa.

Kärnan i en berättelse, ”The story core”, utgår Ohler från en klassisk bok av Joseph Campbell: ”Hjälten med tusen ansikten”. Campbell var professor inom mytologi och beskrev i boken en berättelsestruktur som, enligt honom, återkommer i nästan alla mytologier genom historien. Hjälten följer alltid vissa steg i berättelsen och dessa är i ordning: en kallelse till äventyr, förnekelse sedan accepterande av kallelsen och någon form av guidning för att klara av att navigera genom berättelsen, klara av vissa ”test” eller prövningar, omvandling (transformation) och slutligen återkomst till början av handlingen. Hjälten är då förändrad, har fått nya kunskaper eller insikter och är en ”ny” person. Campbells bok har inspirerat många författare och filmmakare, bl a George Lucas till StarWars.

Jag blir intresserad av Campbells struktur och ser här en möjlighet till att få en struktur för att kunna analysera medier med eleverna samtidigt som jag även tror att eleverna har stor nytta av den teoretiska kunskapen för att vara kreativa själva. Ohler  menar också att vi ska använda ”The Story core” i undervisningen för att upptäcka och utveckla elevernas mediakunskap och litteracitet. Det håller jag helt med om!

Från den övergripande kärnan i en berättelse så fortsätter Ohler med något han kallar Story Mapping – berätttelsekartor. Han låter sina elever kladda på papper hela sin berättelse men aktar sig för att eleverna bara beskriver olika händelser, storyboarding. Han använder två olika tekniker, VSP (Visuellt porträtt av en berättelse) samt Story Arc (berättelsekurvan), se bild nedan från Ohlers hemsida.

 

VPS
VSP – en berättelsekarta.

Story Map, här VSP, har 5 ingående delar kopplat till Campbells struktur:

  1. Beginning – äventyret börjar, livet är normalt innan
  2. Problem – ett hinder, problem, utmaning el liknande presenteras och en spänning byggs upp som måste upplösas
  3. Omvandling – transformation. Huvudpersonen/na måste genomgå en förändring av något slag, t ex möte en rädsla, nå ny kunskap, lära känna sig själv o s v
  4. Lösning – huvudpersonen kan nu läsa problemet ofta beroende av punkt 3.
  5. Slut – en tydlig avslutning, alla frågor blir besvarade. Behöver inte vara ett lyckligt slut.
Story Arc - berättelsekurva
Story Arc – berättelsekurva

Min personliga reflektion är att många av mina elever skulle ha stor nytta av en sådan här tydlig struktur över hur berättelser är uppbyggda. I dagens mediasamhälle, då våra elever omges av så mycket berättelser i form av reklam, filmer, TV o s v, är det nog ännu viktigare att de får en teoretisk bakgrund för att kunna analysera det de omges av. Ohler menar ju också att man ska arbeta strukturerat och noggrant med denna bit innan eleverna börjar producera egna digitala berättelser. Som han skriver i boken – har man redan börjat med själva produktionen så är det oerhört svårt att göra förändringar i själva storyn.

Bilderna hämtade från Ohlers hemsida.

En reaktion på ”Tankar om berättelsen/Kap 5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *