Tillämpa Story Maps / Kap 6

”Don’t be afraid of students who know more than you do” ..integrate their skills in the classroom”. (s 123). 

Bara att instämma till Jason Ohlers citat ovan. Kapitlet tillämpar den teoretiska ramen som beskrevs i kapitel 5 med att exempelifiera några berättelsers planering i en sk Story Map – berättelsekarta. Ja, vi fattar!

På kapitlets sista tre sidor börjar vi närma oss den praktiska tillämpningen. Efter att berättelsens karta är gjord så skriver eleverna själva berättelsen, ett script, som ett vanligt dokument. Ska berättelsen ha en berättare så läses texten in nu. Ljud först, bilder sedan. För att hålla alla detaljer på rätt plats så skapar eleverna nu en Story Table – berättelsetabell. Den fungerar så att texten delas upp i mindre delar och sedan tillkommer placeringen av själva medierna, dvs bilderna eller aninmationen. Det är ju viktigt att texten och bilden samspelar. En tvåspaltad tabell tydliggör vilken bild som ska kopplas till vilken text, se bild nedan.

Texten överförs till en berättelsetabell.
Texten överförs till en berättelsetabell.

Är det här något jag tar med mig i min pedagogiska vardag? Kan jag få mina elever att strukturera och organisera sina berättelser på detta sätt? Eller minskar vi glädjen, kreativiteten i skrivandet med att lägga ned mycket tid på förberedelserna innan själva produktionen? Klarar eleverna på mellanstadiet av det här eller riktar sig Ohlers struktur till äldre elever? Kan man översätta metodiken till den ålder jag undervisar? Har någon gjort det? Många tankar och funderingar väcks…

Bild hämtad från Ohlers hemsida.

2 reaktioner på ”Tillämpa Story Maps / Kap 6

  1. Hej! jag tycker att detta kapitel är lite andefattigt. Ohler berättar om att skapa ett story table som ett spel, men vilket spel? Det har jag funderat över. Kanske skulle ett sådant exempel ha fungerat för dina elever?

  2. Ohler skriver, s 125, så här: ”I tell student to think of creating a story table as a game”. Min tolkning är att han menar att eleverna ska se arbetet med att koppla text till bild, eller annat media, som en lek. Målet med leken är att få eleverna att tänkta till om den bild de valt kompletterar eller förstärker texten, dvs att de anknyter till varandra. En annan anledning är att eleverna inte ska kasta sig i själva produktionen när de har berättelsen klar, utan reflektera först över hur man kan publicera en bättre berättelse.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *