Synpunkter på planeringen /Kap 7

Det jag tar med mig från Jason Ohlers resonemang är hur man får undervisa annorlunda beroende på den grupp man står framför. För mig verkar det som om Ohler mest möter äldre elever och vuxna vilket medför att vissa ”råd” i hans bok är för komplicerade för min åldersgrupp. Han nämner bl a att ordet transformation . huvudpersonens förvandling, kan bytas ut mot förändring, lärande, genomförande, tema eller liknade. Även begreppen problem – lösning kan vara knepiga ord för yngre elever att förstå och man kan byta ut dem mot ”getting into trouble and getting out of trouble” (s 132). Hur förändrades huvudpersonen? Vad lärde han/hon sig?

Ohler börjar alltid att gemensamt brainstorma tillsammans med sina elever och använder då en tabell med 3 kolumner: problem, lösning, transformation. Han försöker få åtminstone 3 problem och helst minst 3 olika lösningar på minst ett av problemen. Detta kan vara en hjälp för de elever som har svårt att själv hitta historier.

Ytterligare ett hjälpmedell är Ohlers ”Research box” för de elever som har svårt att strukturera och hålla sig till innehållet. Eleven ritar en rektangel och i den skrivs stödord för berättelsen, t ex tidsperioden, händelser, relationer, platser. Utanför rektangeln skrivs sådant som inte ska vara med i själva berättelsen men som hör till huvudpersonen, t ex andra relationer/personer, intressen, händelser. Eleven ska i skrivandet bara hålla sin inom rektangeln. Jag har några elever som gärna flyter iväg i fantasin när de skriver berättelser och för dem kan nog en ”Berättelselåda” vara en metod att pröva som ett stöd i att hålla fokus.

Avslutningsvis ett upplyftande råd: Följ inte reglerna!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *