Transformation eller lärandet / Kap 8

Jag gillar ordet transformation! Det får mig att tänka på de leksaksrobotar som kallas Transformers vilkas karaktärsdrag var att de kunde förvandla sig till andra tekniska föremål. För en del elever blir det kanske lättare att applicera ordet transformation kopplat till berättelser genom att tänka till leksakerna. Leksaksrobotarna Transformer utvecklades till långfilm och TV-serier i en science fiction-värld, där huvudbudskapet var kampen mellan gott och ont. Och så är det väl ofta i berättelser?

Jason Ohler har kommit fram till och beskriver 8 olika steg av transformation, eller på vilka sätt huvudpersonen kan förändra sig i berättelsen för att komma till en lösning av problemet. De är:

  1. Fysisk – utvecklar styrka eller fingerfärdighet
  2. Inre styrka – utvecklar mod, övervinner rädsla
  3. Känslomässig – mognar, tänker utanför sina egna behov
  4. Moralisk – utvecklar sitt samvete
  5. Psykologisk – utvecklar en inre kännedom, vem är jag?
  6. Social – tar ansvar för familj, samhälle, grupp
  7. Intellektuell, kreativ – når en högra nivå av kunskap, lär sig något nytt
  8. Spirituell – ett uppvaknade som förändrar personens perspektiv

Desa kan man använda i diskussioner som ett stöd vid feedback och för elevens bearbetning av sin planering. Ohler går ett steg vidare och kopplar ihop huvudpersonens transformation med Blooms taxonomi. I ett äldre inlägg diskuterar jag just Blooms taxonomi kopplat till de färdigheter och förmågor eleverna ska utveckla.

Andrew Churches, IKT-utvecklare, har reviderat Blooms ganska gamla taxonomi till en digital motsvarighet. Han lägger till creation – skapande – på toppen av taxonomin. För vidare information om den digitala taxonomin så kan man läsa det här.

Nu börjar Ohler bli ganska tjatig och omständig. Var är glädjen i att berätta historier? Kan man inte arbeta tvärtom för att eleverna ska känna glädje? Börja med att producera och från den insikten nå fram till vikten av förberedelser, planering och en teoretisk referensram om innehållet? Jag lyssnar på en utmärkt podd, Skolspanarna, där man i senaste avsnittet (VT2015 del 6 om presentationer) hänvisar till forskning som påstår att man ska börja med bilderna, i presentationen, och gärna har bilder som inte visar samma sak som presenteras, t ex ett fjäll när jag pratar om Norge. Bilden ska ha en koppling till innehållet men kan utmana lyssnaren/tittaren, t ex en skidåkare för att koppla ihop fjäll- vinter – aktiviteter – möjligheter – skidåkning – norska landslaget i skidor?  o s v.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *