Mediaproduktionen, fas 1 / Kap 11

Äntligen börjar vi närma oss det praktiska arbetet och jag såg framför mig ett kapitel som skulle ge mig råd och tips. Ja, det gör väl kapitlet i viss mån, men har jag lärt mig något nytt som jag inte visste innan? Nej. Är detta typiskt amerikanskt att vara övertydlig i instruktionerna till läraren? Jag har erfarenhet av att ha varit med sen starten av NTA (Natur och Teknik för Alla) och i början hade vi amerikanska lärarhandledningar. Dessa var otroligt övertydliga och ingående t o m vilka frågor som skulle ges till eleverna. Ohler har kanske samma bakgrund och tradition?

Ohler tar upp att pedagogen ska vara guiden på sidan om eleven, vägvisaren, och inte den tekniska magikern. Det är viktigt att allt praktiskt runt digitalt berättande finns och fungerar, dvs hårdvara, nätuppkoppling, support o s v. Våra elever kan mycket redan kring just det tekniska, men behöver stöttning i själva utvecklandet av berättelsen.

Ohler delar in själva mediaproduktionen i 5 faser. Dessa är:

  1. Planeringen – ideér, brainstorming, berättelsekartan, respons från kamrater
  2. Förproduktion – berättelsetavla med val av medier, bearbeta medier, hämta hem medier från Internet, göra t ex ljudinspelningar – fixa allt material!
  3. Produktionen – avsluta skapandet och bearbeta allt material, tillverka en slutprodukt, formativ bedömning från kamrater och lärare
  4. Efterproduktion – rubriker, eftertexter, intro, slutgiltiga versionen, exportera till lämpligt format
  5. Framträdande – visa produktionen, publicering

Kapitel 11 och 12  behandlar dessa faser, varav fas 1 i detta. Han tar upp vikten av att ha föräldrarnas tillstånd om sådant inte finns för publicering, vikten av källkritik och hur licenser fungerar (gärna Creative Commos),  kopplingen till kursplaner o s v innan han går igenom lite mer ingående alla delar i fas 1.  Dessa delar finns mer ingående beskrivna i tidigare kapitel.

För ett bra arbete gäller att separera själva berättelsen och medierna så att det inte bara blir en teknisk övning. Därför är själva förarbetet och planeringen viktig. Det har jag själv erfarenhet av elever som ”börjat i fel ända” och slutprodukten bara blir en teknisk förevisning än en bra berättelse. Skilj på undervisning av själva tekniken (tex att eleverna ska lära sig infoga bilder och bearbeta dem) och att skapa berättelser. Det är även viktigt att eleverna får respons av kamrater och lärare under hela processen vid fler tillfällen. Responsen ska vara framåtsyftande och bidra till att berättelsen förbättras.

”It´s important that teachers consider the important issue of assessment before they get started so they can steer the project toward their educational goals.” (Ohler, s 179). Måste vi alltid koppla allt vi gör i skolan till olika mål i läroplanen? Kan vi inte ibland bara få ha roligt?

En reaktion på ”Mediaproduktionen, fas 1 / Kap 11

  1. Hej Thorvald. Roligt att läsa dina tankar och jag uppskattar särskilt de sista raderna, ”Måste vi alltid koppla allt vi gör i skolan till olika mål i läroplanen? Kan vi inte ibland bara få ha roligt”. 🙂 Tack, kändes uppfriskande. Liv

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *