Lärares lärande

Det professionella lärandet baseras på  elevernas, och lärarnas, verkliga behov efter den information och bedömningar man samlat in. Observera att det inte enbart är elevernas behov utan även det som lärarna har behov av att lära sig.  Hur skiftar vi fokus från bedömning för återkoppling till elever till bedömning för återkoppling till lärare på ett systematiskt sätt? Ett sätt är att börja  med att fundera på vad du som lärare gör som redan är bra och hur eleverna reagerar. Hur ser kopplingen ut mellan din undervisning och elevernas kunskapsresultat? I detta läge är det oerhört viktigt att ha tillgång till relevanta data och information för att öka processens trovärdighet samt dra rätta slutsatser. I Fb-gruppen ”Helen Timperley i svensk skola” diskuteras, och delas, exempel och ideér på hur ett systematisk kvalitetsarbete med bedömingsunderlag kan organiseras i lärcykler.

Ibland har man behov av expertkunskap inom något område. Om ett arbetslag t ex  finner att eleverna har svårt att ta till sig och förstå sakprosa så måste lärarna finna expertkunskap för att utveckla sin egen kunskap inom området. Lärarna söker medvetet kurser eller litteratur för att utveckla sina kunskaper och färdigheter – motiverade och engagerade! Undervisningen kan bättre anpassas till de behov eleverna har när lärarna har kunskap om lärandeinnehållet och därmed har insikt över vad eleverna redan vet och kan göra, samt vilka missuppfattningar som finns. Alltså är ämnes-, bedömnings- och pedagogisk kunskap integrerade med varandra och samverkar.

Vad krävs då för att nå hit? Jo, möjligheterna till lärares professionella lärande måste fokusera på att förbättra engagemanget, lärandet och välbefinnandet samt en öppenhet och tydlighet som finns när det gäller förändring och lärande. Lärarna måste få stöd i form av relevanta möjligheter till lärande i specifika problem som bygger på den lokala situationen. Stöd i form av tid, expertkunskap, struktur över förväntningar, tid för reflektion och samtal tillsammans.

Extra läsning:

Framgångsrik undervisning

Helen Timperley modell

Stöd för lägesbedömning, Skolverket

Intervju med Lydia Folke, rektor

Intervju med Helen Timperley från Pedagog Sthlm – film

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *