Viljan att vilja förändra något

De flesta människor gör sin röst hörd och diskuterar livligt hur skolan ska förändras. Men det är lärarna på den egna skolan som måste stå för en personlig förändring. Den viljan är inte alltid så stark eller t o m saknas den helt. Att bedriva skolutveckling handlar om att utmana andra i deras tankar och synsätt, ställa svåra och problematiska frågor som tvingar till eftertanke och reflektion,  att ifrågasätta som ett medel för att skapa insikt och kunna visa vägar som leder framåt.

Jag vill förändra och utveckla elevernas lärande. De är de viktigaste i skolan och det är deras behov jag sätter främst. Jag vill utveckla hela skolan och ge eleverna en utbildning i tiden. Jag vill, därför är jag ibland obekväm med mina frågor.

Saab 92, Båstnäs bilskrot
Saab 92, Båstnäs bilskrot

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *