Om mig

Jag heter Ann Thorvaldsson och är behörig mellanstadie- och speciallärare, legitimerad sådan! Efter att ha arbetat i Södertälje kommun sedan 1983 så flyttade vi till Arvika sommaren 2012. Läsåret 12/13 arbetade jag i Eda kommun, Hierneskolan i Koppom, som resurs- och speciallärare för elever i år 2 − 4. Läsåret 13/14 inleddes med ett arbete som gymnasielärare i matematik och naturkunskap på Taserudsgymnasiet under höstterminen och klasslärare/speciallärare på  Styckåsskolan i Arvika under våren.

Efter examen som speciallärare 2014, med inriktning matematik, skulle det äntligen bli en fast tjänst som speciallärare inom Arvika kommun fr o m hösten 2014. Det blev i stället en blandtjänst med 25% spec och 75% klasslärare i åk 6. Inför läsåret 2015/2016 ändrades förutsättningarna igen så jag valde själv att avsluta min tjänst i Arvika och i stället arbeta som speciallärare/pedagog och förstelärare i Munkfors kommun.

Året i Munkfors var otroligt inspirerande och roligt! Jag fick en aktiv roll i vårt samarbete med Skolverket i satsningen ”Samverkan för en bästa skola” där jag deltog i arbetet med att ta fram problemformuleringar, analys och förbättringsåtgärder. Till det kom det dagliga arbetet i Elevhälsan åk 4-9. Dock blev resvägen, 8 mil enkel väg över två berg, en avgörande negativ faktor som gjorde att jag tittade efter nytt jobb hösten 2016.

Fageråsskolan i Kil blev min nya arbetsplats, 50% speciallärare och 50% klasslärare i åk 4 – 6 , men även specialpedagogiska uppdrag med Elevhälsomöten, kartläggningar,

överlämningar o s v. Intensivt med olika arbetsroller! Till hösten 2017 övergår jag till en ren specialpedagogtjänst med ansvar för Kils tre landsbygdsskolor samt att bidra till skolutveckling tillsammans med skolledningen. Det ser jag fram emot!

Kontakt med mig:

Twitter: @annthorvald

Mail: ann.thorvaldsson@kil.se (arbete)

ann.thorvaldsson@gmail.com (hem)

 

Alla bilder på Thorvadtankar är mina egna. Ligger här  under Creative commonslicens liksom hela hemsidan.

 

SparaSpara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *